Initiatief om Amsterdamse HIV-epidemie terug te dringen ontvangt subsidie Aids Fonds

Aids_Fonds.jpgHet Aids Fonds heeft onlangs een subsidie toegekend aan een nieuwe initiatief om de Amsterdamse HIV-epidemie terug te dringen door middel van een combinatie van biomedische, gedrags- en structurele maatregelen.

Het initiatief richt, dat zich op het terugdringen van de HIV-epidemie in Amsterdam door zich te richten op individuen met een hoog risico op HIV-besmetting, heeft onlangs een subsidie gekregen van het Aids Fonds. Hoewel het aantal nieuwe HIV-diagnoses in Amsterdam niet groter lijkt te worden, zijn er geen tekenen die erop duiden dat de epidemie afneemt. Bovendien toont data van de Stichting HIV Monitoring (SHM) aan dat de HIV-epidemie het meest voorkomt onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) en de migrante populatie.

Het nieuwe consortium van betrokken partijen uit de HIV-behandeling en -preventie, die samenwerken in dit initiatief, zijn van mening dat het aantal nieuwe HIV-infecties in Amsterdam teruggedrongen kan worden door een combinatie van biomedisch, gedrags- en structurele maatregelen die zich richten op zowel de populatie die risico loopt als de professionals in de HIV-zorg. Deze maatregelen worden uitgevoerd als onderdeel van een samenwerkende, overkoepelende strategie en omvat de volgende onderdelen:

  • Het onmiddellijk gebruik van post-exposure profylaxe (i-PEP) bij MSM na een risicovolle blootstelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van PEP-zelftoedieningsstartpakketten. Naleving van de zelfbehandeling zal vergeleken worden in een gerandomiseerde, 2-arm non-inferiority studie met het standaard post-exposure profylaxe protocol. Als deze individuen risicovolle seksuele activiteiten blijven vertonen, dan krijgen ze ook pre-exposure profylaxe aangeboden. 
  • Een verhoogde bewustwording van de HIV-status en verbeterde detectie van nieuwe HIV-infectie door het ontwikkelen, implementeren en evalueren van maatregelen om het testen op HIV bij huisartsen te verhogen. 
  • De identificatie van belemmeringen bij het gebruik van cART door patiënten en HIV-behandelaren en de ontwikkeling van strategieën om deze belemmeringen te verminderen. 
  • Identification of barriers to cART use in patients and HIV practitioners and the development of strategies to reduce these barriers. 
  • Multimedia communicatieactiviteiten, gericht op MSM, om de bewustwording van een acute HIV-infectie te vergroten en vroege herkenning van hiervan te verbeteren.

De resultaten van dit consortium zouden de weg vrij moeten maken voor een grootschalige Treatment as Prevention cohortstudie in Amsterdam.

Het consortium bestaat uit het Amsterdam Institute of Global Health and Development (AIGHD), GGD Amsterdam, HIV Vereniging Nederland, SOA Aids Nederland, Nederlandse Vereniging van HIV-behandelaren (NVHB), huisartsen en Stichting HIV Monitoring

 

« Terug naar de nieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring