Grootschalige karakterisatie van HIV-genomen; BEEHIVE studie

BEEHIVE, Bridging the Evolution and Epidemiology of HIV in Europe, is een studie die als voornaamste doel heeft om te kijken of er genetische factoren van het HIV-virus zijn die aantoonbaar invloed hebben op de hoeveelheid HIV deeltjes in plasma. Het gaat hierbij dan om plasma dat 6 maanden na infectie en voordat antiretrovirale therapie is gestart is afgenomen. De hoeveelheid virusdeeltjes in plasma van ongeveer 6 maanden wordt wel gebruikt als maat voor de virulentie van het HIV-virus (de zogenaamde setpoint viral load) en is voorspellend voor progressie van HIV-infectie naar AIDS, wanneer niet zou worden behandeld.

Bij in de studie geïncludeerde patiënten is met een zekere mate van nauwkeurigheid bekend wanneer zij met HIV zijn geïnfecteerd. Momenteel worden deze patiënten benaderd voor toestemming om opgeslagen plasmasamples te gebruiken voor dit wetenschappelijk onderzoek. Deze plasmasamples zijn in het kader van de HIV-zorg afgenomen en zijn opgeslagen bij -80 graden Celsius. Het volledig erfelijk materiaal (RNA) van het virus uit zo’n bloedmonster, zal in kaart worden gebracht door middel van whole genome sequencing. Ook zal vergelijkbaar materiaal van patiënten uit Engeland, Frankrijk, België en Duitsland worden geanalyseerd. Het analyseren van het hele HIV-genoom van een relatief groot aantal patiënten is een van de unieke aspecten van deze studie.

De BEEHIVE studie betreft een samenwerking tussen de afdeling Infectieziekten Epidemiologie van de School of Public Health aan Imperial College in Londen, de afdeling Medische Microbiologie, sectie Experimentele Virologie van het AMC in Amsterdam, het Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge en de Stichting HIV Monitoring. Het project kan door toekenning van een Advanced Grant van de European Research Council aan projectleider professor Christophe Fraser van Imperial College officieel beginnen.

 

« Terug naar de nieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring