Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, Klik dan hier
 
  Stichting HIV monitoring
> website van Stichting HIV monitoring > mail deze nieuwsbrief naar een collega!
 
   
 
juli 2011
 
 
 
Rapporten
 
Monitoring Report 2010
> Download PDF

Stichting HIV Monitoring - Jaarverslag 2010
> Download PDF
Agenda
12-15 oct 2011
13th European AIDS Conference
 
29 nov 2011
NCHIV 2011
Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
> stuur e-mail
Nieuwsbrief
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
> wijzig uw gegevens

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
> meld u af

Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief?
> meld u aan

Welkom
 
Beste Lezer,
 
Welkom bij de eerste eNieuwsbrief van de Stichting HIV Monitoring (SHM) waarmee wij u op de hoogte willen houden van onze activiteiten - onze dataverzameling, monitoring en onderzoek. Maar ook van de nationale en internationale evenementen waar we bij betrokken zijn en onze partnerships. We hopen dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan een goede communicatie met u over de laatste ontwikkelingen bij SHM en belangrijke ontwikkelingen in de HIV-zorg.
pic_De_Wolf.png
Het is de bedoeling om in elke uitgave een artikel centraal te stellen. Voor deze uitgave hebben we gesproken met Frank Kroon, voorzitter van de raad van bestuur van SHM en HIV hoofdbehandelaar bij het LUMC. We hebben het met hem over de stichting en onze rol in de HIV zorg en preventie.
Onze eNieuwsbrief zal in principe elk kwartaal verschijnen. Wij stellen uw feedback en input voor komende edities van de nieuwsbrief op prijs.
Met vriendelijke groet,
Frank de Wolf
Directeur, Stichting HIV Monitoring

line-content.png

Feature: Interview met Dr. Frank Kroon
‘Het gaat in Nederland erg goed met de zorg voor HIV-geïnfecteerden’
Dr. Frank Kroon is internist-infectioloog bij de afdeling infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Als staflid is hij betrokken bij de behandeling van HIV en andere ernstige infectieziekten. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Stichting HIV Monitoring (SHM). In de SHM eNieuwsbrief bespreekt hij het werk van de stichting en hoe dit bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de hiv-zorg in Nederland. Lees meer
Frank_Kroon.jpg

line-content.png

Verhoogd risico op non-AIDS maligniteiten
Een laag CD4 getal tijdens behandeling met combinatie antiretrovirale therapie is geassocieerd met een verhoogd risico op non-AIDS maligniteiten suggereert het artikel van Kesselring et al, recent gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. Anouk Kesselring, arts-onderzoeker, heeft dit onderzocht als onderdeel van haar promotietraject bij Stichting HIV Monitoring en vertelt wat meer over deze studie. Lees meer
Anouk_Kesselring.jpg

line-content.png

Dataverzameling bij SHM: Constant in ontwikkeling
Het aantal mensen met een HIV-infectie in Nederland blijft toenemen en door de verbeterde behandelmogelijkheden neemt het aantal follow-up bezoeken toe. Dit heeft er door de jaren heen toe geleid dat de database fors is toegenomen. In 2010 zijn er meer dan 14 miljoen datapunten verzameld. Deze almaar groeiende dataverzameling was de aanleiding om de verschillende datamanagementprocessen kritisch te evalueren. Hier is een aantal projecten uit voort gekomen die momenteel in verschillende fases van implementatie zijn. Lees meer
Treatment_centres.jpg

line-content.png

In Memoriam: Harrie van Rooij
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Harrie van Rooij. Dr. Van Rooij trad toe tot de raad van bestuur van de Stichting HIV Monitoring in 2008. Lees meer

line-content.png

Publicatie Review
Een selectie van het onderzoek gepubliceerd in het tweede kwartaal, 2011:  
 
Immunovirological Response to Triple Nucleotide Reverse-Transcriptase Inhibitors and Ritonavir-Boosted Protease Inhibitors in Treatment-Naive HIV-2–Infected Patients: The ACHIEV2E Collaboration Study Group.  
Behandeling van HIV-2 is vrij ingewikkeld, omdat niet het hele beschikbare arsenaal aan hiv-remmers ingezet kan worden. De WHO raadt aan te starten met drie nucleoside RT-remmers, maar nieuwe data van de ACHIEV2E collaboratie laten zien dat een combinatie met daarin een proteaseremmer effectiever is. Lees het abstract   
 
When to Initiate Combined Antiretroviral Therapy to Reduce Mortality and AIDS-Defining Illness in HIV-Infected Persons in Developed Countries. An Observational Study. The HIV-CAUSAL Collaboration. 
Een van de grote vragen is bij welk CD4-celaantal met combinatietherapie moet worden begonnen? De HIV-CAUSAL collaboratie laat zien dat de kans op dood of aids 28% lager is als een CD4-grenswaarde van 500 in plaats van 350 cellen/mm3 wordt gehanteerd. Lees het abstract 
 
Effect of transmitted drug resistance on virological and immunological response to initial combination antiretroviral therapy for HIV (EuroCoord-CHAIN joint project): a European multicohort study. 
Bij 15% van patiënten die geïnfecteerd zijn met een resistent hiv-virus, faalt hun therapiecombinatie als die niet optimaal is samengesteld. Dat is 3 keer zo vaak dan bij patiënten die wel met een goede combinatie starten. Testen op resistentie voor behandeling is dus belangrijk. Lees het abstract

line-content.png

Feiten en cijfers
Van 2001 tot 2011 zijn er 148 publicaties met data van SHM gepubliceerd.
 
Vanaf 2004 tot en met 2010 zijn er meer dan 83 miljoen datapunten in de SHM database ingevoerd.