Verhoogd risico op non-AIDS maligniteiten

Een laag CD4 getal tijdens behandeling met combinatie antiretrovirale therapie is geassocieerd met een verhoogd risico op non-AIDS maligniteiten suggereert het artikel van Kesselring et al, recent gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. Anouk Kesselring, arts-onderzoeker, heeft dit onderzocht als onderdeel van haar promotie traject bij Stichting HIV Monitoring en vertelt hieronder wat meer over deze studie.

Anouk_Kesselring.jpg

In totaal werden 11.459 patiënten van het Stichting HIV Monitoring database (ook wel bekend als het Athena Cohort) geincludeerd in de analyse. Patienten werden behandeld met HAART sinds juli 1996. Onder de patienten werden 236 non-AIDS maligniteiten gediagnosticeerd, waarvan 102 (43%) mogelijk een infectieuze oorzaak hadden.

In multivariate analyses bleek een langere duur van een CD4 getal onder de 200 cellen/mmen in mindere mate CD4 getal onder de 350 cells/mm² geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op maligniteiten, dit effect werd gedreven door maligniteiten met mogelijk een infectieuze oorzaak. Analyses waren gecorrigeerd voor geslacht, duur van combinatie antiretrovirale therapie, roken en alcohol misbruik.

Viremie was daarentegen niet geassocieerd met een verhoogd risico op maligniteiten. Andere factoren die wel geassocieerd waren met het onstaan van maligniteiten waren leeftijd en duur van de HIV infectie.

Het was verassend dat alleen de duur van immuundeficientie onder 350 cellen/mm³ geassocieerd was met een verhoogd risico op maligniteiten en niet het meest recente CD4 getal voor de diagnose. Dit impliceert, in overeenstemming met de huidige richtlijnen, dat HIV infectie behandeld zou moeten worden voor het CD4 getal onder de 350 cellen/mm³ daalt.

De studie heeft geen financiele steun ontvangen van commerciële instellingen. De auteurs hebben geen conflicterende belangen aangegeven.

Meer informatie: Immunodeficiency as a risk factor for non-AIDS malignancies in HIV-1 infected patients receiving combination antiretroviral therapy. Kesselring et al. Clinical Infectious Diseases 2011;52(12):1458–1465. Abstract

Terug naar eNieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring