‘Het gaat in Nederland erg goed met de zorg voor HIV-geïnfecteerden’

Dr. Frank Kroon is internist-infectioloog bij de afdeling infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Als staflid is hij betrokken bij de behandeling van HIV en andere ernstige infectieziekten. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Stichting HIV Monitoring (SHM).

Frank_Kroon.jpg

'De SHM verzamelt anoniem de gegevens van alle mensen met een HIV-infectie, en kan daarmee zien hoe de epidemie verloopt. Met die gegevens adviseren we o.a. beleidsmakers. Verder doet de stichting wetenschappelijk onderzoek.' De gegevens van SHM vormen een belangrijk onderdeel van een Europese database over HIV. 'Je kan er hele subtiele veranderingen over de jaren heen mee waarnemen. Je kan veel meer zeggen over hoe vaak bepaalde aandoeningen voorkomen, zoals hart- en vaatziekten.'

De HIV-behandelcentra en de stichting zelf kunnen de gegevens van SHM gebruiken voor onderzoek. 'We krijgen veel aanvragen om onze data te benutten,' zegt Kroon. De SHM toetst de aanvragen op wetenschappelijke waarde, haalbaarheid en relevantie.

Met de gegevens van de SHM kan ook de kwaliteit van de HIV-zorg in Nederland en in de individuele behandelcentra worden gemonitord. De SHM levert ook gegevens voor de zogenaamde Zichtbare Zorg. 'Als je kijkt naar Nederland, gaat het heel erg goed. Zeker als je dat vergelijkt met zo'n vijftien jaar geleden, toen ging nog iedereen dood aan de gevolgen van de HIV-infectie. Wat kwaliteit van zorg betreft doet Nederland voor geen enkel land onder.' Nog niet alle vragen zijn beantwoord. 'We denken dat AIDS een chronische ziekte geworden is waarmee je oud kan worden, maar het is eigenlijk nog te vroeg om dat zeker te zeggen. We weten bijvoorbeeld nog te weinig over de lange termijn bijwerkingen van de anti-HIV-medicatie'

Kroon's visie voor de toekomst is nuchter. ' Meten is weten. Als je weet wat je voor je hebt kan je plannen maken, of het nu gaat om de epidemie in kaart te brengen of de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren'

Terug naar eNieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring