Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, Klik dan hier
 
  Stichting HIV monitoring
> website van Stichting HIV monitoring > mail deze nieuwsbrief naar een collega!
 
   
 
april 2013
 
 
 
Rapporten
 
Monitoring Report 2012
> Download PDF

Stichting HIV Monitoring - Jaarverslag 2011
> Download PDF
Agenda
25 april 2013
3rd International Workshop on HIV Treatment as Prevention (TasP)


24-28 april 2013
EASL, The International Liver Congress 2013
> Lees meer

Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
> stuur e-mail
Nieuwsbrief
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
> wijzig uw gegevens

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
> meld u af

Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief?
> meld u aan

Welkom


PReiss_150X115.jpgBeste Lezer,

Nu ik de rol van directeur van de SHM heb overgenomen, realiseer ik me dat het niet eenvoudig zal zijn in de schoenen van mijn voorganger te treden. Frank de Wolf nam in december vorig jaar afscheid om de nieuwe functie General Manager en Medical Director te vervullen bij het Crucell Vaccine Institute na ruim 11 jaar gewerkt te hebben als oprichter en directeur van de SHM. Sinds de oprichting in 2001 is de SHM uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 medewerkers en met wellicht één van de beste gegevensverzamelingen over HIV in de wereld. Frank’s inzet voor de ontwikkelingen en prestaties van de SHM, ondersteunt door een sterk team van professionals, zijn niet te ontkennen en ik wil hem bedanken voor het overdragen van zo’n gevestigde en goed draaiende organisatie.

In deze nieuwsbrief kunt u een interview lezen, waarin ik inga op mijn achtergrond en mijn visie voor de SHM. U vindt ook een aantal artikelen van andere leden van het SHM-team: Luuk Gras vertelt over zijn werk, met name over trends in HIV-virulentie, Colette Smit schrijft over zwangerschap en HIV en er is een interview met een nieuwe datamonitor, Anna de Lang. Tenslotte volgt een bloemlezing uit het nieuwste onderzoek dat gepresenteerd werd op de onlangs in Atlanta (USA) gehouden Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI).

Ik hoop dat u deze editie van de nieuwsbrief met plezier zult lezen. Feedback is altijd welkom.
    
Met vriendelijke groet,

Peter Reiss
Directeur, Stichting HIV Monitoring

line-content.png

Een interview met SHM's nieuwe directeur - Peter Reiss


Peter Reiss werkt sinds 1 februari 2013 bij de SHM, hij volgt Frank de Wolf op als directeur van de stichting. Peter is ook hoogleraar Inwendige Geneeskunde bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Daarnaast is hij lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites (ANRS) en de Swiss HIV Cohort Study, en lid van de Stuurgroep van de D:A:D Study, de ART-Cohort Collaboration (ART-CC) en de EuroSida Study. Ook is hij een van de roulerende wetenschappelijke coördinatoren van het door de EU gesubsidieerde EuroCoord programma. In dit interview spreekt hij over zijn werk aan het AMC, over zijn eerdere betrokkenheid bij de SHM en over zijn visie voor de toekomst. Lees meer

line-content.png

Onderzoek naar trends in HIV-virulentie

LGras_150X115.jpg
Luuk Gras is statisticus bij de SHM. Zijn werk bestaat uit het ondersteunen van andere onderzoekers met hun analyses en uit het doen van eigen onderzoek, waaronder studies met betrekking tot immuunherstel en vergelijken van statistische methoden voor de analyse van HIV-observationele gegevens. Verder houdt hij zich bezig met trends in HIV-virulentie, een onderwerp waar hij in dit artikel verder op ingaat. Lees meer

line-content.png

Een interview met datamonitor Anna de Lang


AdeLang_150X115.jpgAnna de Lang is sinds september 2012 werkzaam bij de SHM als datamonitor. Wij spraken met haar over het werk dat zij deed voor ze bij de SHM kwam werken en over haar nieuwe rol als datamonitor. Lees meer

line-content.png

Landelijke HIV-screening bij zwangeren in Nederland is effectief


Pregnancy_150X115.jpgSinds 2004 worden alle zwangere vrouwen in Nederland getest op HIV. Door tijdige diagnose van HIV wordt het mogelijk om vrouwen vroeg in de zwangerschap te behandelen met effectieve HIV- medicatie. Dit verkleint de kans van moeder op kind transmissie van HIV. Sinds de introductie van deze screening is het aantal met HIV geboren kinderen in Nederland sterk gedaald. Lees meer

line-content.png

Centrumspecifieke Rapportage bijgewerkt


OnlineReports_150X115.jpgDe Centrumspecifieke Rapportage van de SHM zijn bijgewerkt tot en met 31 januari 2013. Alle data op dat moment voor ons beschikbaar zijn verwerkt in de grafieken, maar het is belangrijk te weten dat de dataverzameling over 2012 nog in volle gang is. De rapportage is beschikbaar via de SHM-website voor geregistreerde gebruikers.

line-content.png

Evenementreview


CROI_150X115.jpgCROI 2013


Van 3 tot en met 6 maart 2013 vond in Atlanta de twintigste Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) plaats. Een kleine selectie uit de vele onderwerpen die de revue passeerden.

Een van de hoogtepunten, waarover ook in de Nederlandse pers bericht werd, was de functionele genezing van een met HIV geïnfecteerde peuter. Vlak na de bevalling bleek het kind met HIV geïnfecteerd te zijn en werd vrijwel meteen begonnen met combinatietherapie. Na 18 maanden stopte de behandeling, maar de viral load bleef desondanks beneden 20 kopieën/ml. Het kind is nu 28 maanden oud en kan nog steeds zonder behandeling ook al kan er met gevoelige methoden wel virus aangetoond worden.

Inmiddels staat dit geval niet meer op zich. Een recente studie in Frankrijk heeft 14 patiënten geïdentificeerd bij wie het virus onderdrukt bleef na stoppen van combinatietherapie. Bij al deze patiënten werd al in de acute fase van de infectie begonnen met therapie. Een studie in Thailand liet zien dat vroeg behandelen de vorming van virusreservoirs lijkt te voorkomen. Deze reservoirs vormen hèt obstakel voor volledige genezing van HIV.

Er zitten ook weer een aantal nieuwe antiretrovirale middelen in de pijplijn. Bijvoorbeeld dolutegravir, een nieuwe integraseremmer die als onderdeel van combinatietherapie minstens even goed werkt als bestaande opties. Tenofoviralafenamide is een nieuwe prodrug van tenofovir die beter scoort qua verandering in botmineraaldichtheid en nierfunctie en in aanzienlijk lagere dosering even effectief is als tenofovirdisoproxilfumaraat. Ook voor de behandeling van hepatitis C komen er nieuwe middelen aan waaronder sofosbuvir, faldaprevir, simeprevir en ledipasvir. Van de hoge responsrates met deze nieuwe middelen kon tot voor kort alleen nog maar gedroomd worden.

De SHM was onder andere vertegenwoordigd met een abstract over de incidentie van non-aidsevents in HIV-patiënten die nog niet op combinatietherapie zitten. Bekijk de poster

line-content.png

Publicatie review


Prolonged decrease of CD4+ T lymphocytes in HIV-1 infected patients after radiotherapy for a solid tumor.
Radiotherapie heeft een negatief effect op CD4-celaantallen in HIV-negatieve mensen. In 90 HIV-patiënten met een solide tumor blijkt dat 1 à 2 maanden radiotherapie eveneens leidt tot een teruggang in CD4-aantallen. Deze verlaging kan jaren aanhouden. Lees het abstract
 
Predictors of CD4+ T-Cell Counts of HIV Type 1-Infected Persons After Virologic Failure of All 3 Original Antiretroviral Drug Classes.
PLATO II keek in 2424 HIV-patiënten naar het beloop van CD4-celaantallen na virologisch falen op de drie oorspronkelijke drugsklassen. Virale load bleek omgekeerd evenredig te zijn met CD4-aantallen. Een verlaging in virale load, ook al is het niet tot ondetecteerbare niveaus, is daarom altijd goed. Lees het abstract

Lower incidence of Pneumocystis jirovecii pneumonia among Africans in the Netherlands; host or environmental factors?
Pneumoscystis jirovecii pneumonie (PJP) is een veel voorkomende opportunistische infectie onder HIV-patiënten. In de SHM-database zijn 1055 PJP-gevallen geregistreerd. Rekening houdend met andere risicofactoren blijken mensen uit Zuidelijk Afrika een lager risico op PJP te hebben dan westerse patiënten. Lees het abstract

line-content.png

Feiten en cijfers

  
De data wordt verzameld door 39 dataverzamelaars (15 in dienst van de SHM) en gecontroleerd door 10 datakwaliteitsmedewerkers in 26 HIV-behandelcentra in Nederland.
 

© Stichting HIV Monitoring, 2013