Een interview met datamonitor Anna de Lang

AdeLang_150X115.jpgAnna de Lang is sinds september 2012 werkzaam bij de SHM als datamonitor. Wij spraken met haar over het werk dat zij deed voor ze bij de SHM kwam werken en over haar nieuwe rol als datamonitor.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben vorig jaar januari gepromoveerd in Rotterdam bij de afdeling virologie binnen de medische faculteit. Ik heb daar onderzoek gedaan naar de pathogenese van SARS. Ik kom dus wel uit de virologie, maar wel uit een andere hoek, echt uit het lab. Compleet ander werk dan we hier doen. Ik heb eigenlijk SARS-infecties vergeleken in verschillende diermodellen en dan de gastheerrespons op het virus onderzocht met allerlei verschillende technieken. Daarvoor heb ik biologie gestudeerd.

Waarom heb je gekozen voor de SHM?

Na jaren onderzoek wilde ik iets anders. Ik wist eigenlijk al snel dat ik niet verder wilde in het onderzoek, maar ik vind het wel heel leuk om in de medische wereld betrokken te blijven. Het onderwerp virologie boeit me. Ik had een aantal type banen in mijn hoofd zitten waar je eigenlijk meer te maken hebt met de randvoorwaarden van het onderzoek, meer op de praktijk gericht. Toen kwam ik deze vacature tegen en deze sprak me erg aan. Ik kende de Stichting nog niet voor ik hier kwam, maar ik zat dan ook niet in het HIV-onderzoek.

Wat houdt jouw werk als datamonitor in?

Ik houd me voornamelijk bezig met source data verification. Je gaat naar de verschillende ziekenhuizen toe en op basis van bepaalde zoekopdrachten die we hier hebben, bekijk je of wat de dataverzamelaars hebben ingevoerd ook klopt. Zijn die data compleet en correct ingevoerd volgens onze protocollen? Daarnaast hoort het ook bij mijn taken om de dataverzamelaars te coachen en begeleiden en vragen van hen te beantwoorden. Ook werken wij als datamonitors nieuwe dataverzamelaars in en geven wij hen persoonlijke feedback over hun werk door middel van jaarlijkse persoonlijke monitoring. Daarnaast houd ik me bezig met sitemanagement. Je werkt voor een aantal vaste ziekenhuizen/sites en bekijkt hoe alles daar verloopt, of de logistiek goed werkt.

Sinds januari werk ik intern ook mee aan een aantal projecten, zoals het ISO-project. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een gestroomlijnde manier om vragen van dataverzamelaars te beantwoorden.

Mijn werk is een hele leuke combinatie van medisch inhoudelijk bezig zijn en projecten managen. Je bent heel veel op pad, gemiddeld ben ik van de vier dagen toch wel twee dagen onderweg.

Voor welke behandelcentra werk je?

Ik werk in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Dat zijn de ziekenhuizen waar ik vast naartoe ga. Incidenteel kan het nog wel eens voorkomen dat ik ergens anders naartoe moet.

Eerder vertelde je al dat je meewerkt aan het ISO-project, kun je daar iets meer over vertellen?

Het is de bedoeling om als stichting een ISO Certificering te krijgen. We zijn nu eerst een inventarisatie aan het maken van alle processen binnen de Stichting die een beveiligingsrisico met zich meedragen. Die inventarisatie is al eens eerder gedaan en wij zijn deze lijst nu aan het updaten door iedereen te vragen of al deze processen binnen de afdelingen nog kloppen. Als deze lijst compleet is, komt er iemand van de ISO om te bekijken of die lijst correct is opgesteld. Aan de hand daarvan wordt er een risicoanalyse gedaan en kunnen we het certificaat aanvragen. We zijn nu dus bezig met het opzetten van de structuur, het beschrijven van alle processen binnen de SHM en dat coördineren.

 
Terug naar eNieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring