Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, Klik dan hier
 
  Stichting HIV monitoring
> website van Stichting HIV monitoring > mail deze nieuwsbrief naar een collega!
 
   
 
juli 2012
 
 
 
Rapporten
 
Monitoring Report 2011
> Download PDF

Stichting HIV Monitoring - Jaarverslag 2011
> Download PDF
Agenda
 
22-27 juli 2012
AIDS 2012, XIX International AIDS Conference

27 november 2012
NCHIV 2012 
Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
> stuur e-mail
Nieuwsbrief
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
> wijzig uw gegevens

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
> meld u af

Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief?
> meld u aan

Welkom

Foto150X115_FdeWolf.jpg

Beste Lezer,

Een van de hoofdactiviteiten van de SHM is de verzameling en het bewaren van anonieme data van met HIV geïnfecteerde patiënten. Deze data zijn vervolgens beschikbaar voor behandelend artsen en hun teams in de 26 HIV-behandelcentra door heel Nederland. De laatste jaren is de SHM bezig geweest met het ontwikkelen en vernieuwen van de manier waarop deze informatie wordt gepresenteerd.

In deze eNieuwsbrief zullen we een blik werpen op twee recent ontwikkelde online rapportages en interviewen we de twee projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van deze rapportages, Bianca Slieker en Mariska Hillebregt. Daarnaast bespreken we een speciaal evenement dat in juni heeft plaatsgevonden, ‘De mens achter de cijfers’. Door dit evenement zijn we ons ervan bewust geworden dat er bij vrouwen met HIV een noodzaak gevoeld wordt voor meer informatie speciaal voor hun groep. Een kort artikel over vrouwen met HIV-1 is ook te lezen in deze editie.

Tenslotte hoop ik dat u deze nieuwsbrief met interesse leest. Aarzel niet om contact met ons te nemen als u feedback of suggesties heeft voor toekomstige edities.

Met vriendelijke groet,

Frank de Wolf
Directeur, Stichting HIV Monitoring

line-content.png

SHM introduceert 2 nieuwe online rapportages voor HIV behandelcentra

Online_graphics.jpgIn overleg met behandelaren en medewerkers in de HIV-behandelcentra, heeft de SHM twee online rapportages ontwikkeld die toegankelijk zijn voor alle HIV-behandelcentra: Patiëntrapportages en de Centrumspecifieke rapportage. Door middel van verschillende grafieken en tabellen kunnen artsen en onderzoekers beter inzicht krijgen in hun eigen HIV-patiëntpopulatie. Lees meer

line-content.png

Eenvoudige toegang tot patiëntendata via Patiëntrapportages

Foto150X115_BSlieker.jpgBianca Slieker is datamonitor bij de SHM. Gedurende het afgelopen jaar heeft zij hard gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe Patiëntrapportages, die de ziekenhuisspecifieke datasets, ook wel bekend als ‘sitesets’, vervangen. In het volgende interview licht ze de Patiëntrapportages verder toe. Lees meer

line-content.png

Centumspecifieke rapportage – Patiëntpopulatie in beeld gebracht

Foto150X115_MHillebregt.jpgDe Centrumspecifieke Rapportage is nieuw voor de HIV-behandelcentra. Mariska Hillebregt, datamonitor bij de SHM, is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit volledig nieuwe product sinds eind 2009. Ze sprak met de redacteuren van de SHM Nieuwsbrief om de in’s en out’s van de rapportage te uit te leggen. Lees meer

line-content.png

'De Mens Achter de Cijfers' – Speed-dating in De Rode Hoedde_mens.jpg

Wat doet de SHM nou eigenlijk precies? Wat gebeurt er met persoonlijke data? Wat voor onderzoek wordt er gedaan, is het relevant en wat is het resultaat? Mensen met HIV en onderzoekers kwamen op zaterdag 9 juni bij elkaar in De Rode Hoed in Amsterdam om over deze en andere thema’s te discussiëren. Het evenement, georganiseerd door de SHM, de HIV Vereniging en Poz and Proud, spoorde aan tot face-to-face discussies, in de vorm van speed-dating sessies. Lees meer

line-content.png

Vrouwen met HIV-1

Women_HIV_small.jpgTijden het evenement ‘De Mens Achter de Cijfers’ op 9 juni 2012, spraken vrouwen met HIV met de SHM onderzoekers over de noodzaak voor meer data over hun demografische groep. Het resultaat van deze discussie is, dat de SHM de data van HIV-geïnfecteerde vrouwen uitgebreider zal rapporten. Volgens het Monitoring Report 2011 is ongeveer een vijfde  deel van de patiënten met HIV in Nederland en Curaçao vrouw. In deze editie van de SHM nieuwsbrief beschrijven Rebecca Holman en Colette Smit, allebei onderzoekers bij de SHM, deze vrouwen en onze plannen voor het presenteren van hun data in toekomstige publicaties. Lees meer

line-content.png

Evenement overzicht

HIV in Europe
Van 18 tot 20 maart vond in Kopenhagen de derde conferentie van het HIV in Europe Initiative plaats. HIV in Europe wil bereiken dat HIV-geïnfecteerden in Europa eerder in zorg komen dan momenteel het geval is. Eerder testen is daarvoor absoluut noodzakelijk. Vooral in landen als Rusland en Oekraïne wordt er laat getest en mede als gevolg daarvan neemt het aantal HIV-infecties explosief toe. Belangrijk is te weten hoeveel HIV-geïnfecteerden nog niet gediagnosticeerd zijn. Samen met onder andere het ECDC werkt de SHM aan methoden om de grootte van deze ongediagnosticeerde groep te bepalen. Bekijk de presentatie van Ard van Sighem, SHM senior onderzoeker.

Treatment as Prevention (TasP)
Eind april was in Vancouver de tweede International Workshop on HIV Treatment as Prevention (TasP). Onderzoekers en vertegenwoordigers van de industrie en belangengroeperingen kwamen daar bijeen om te discussiëren over de impact van combinatietherapie op transmissie van HIV. Door therapie wordt de kans op overdracht van HIV vrijwel nihil. Of dit in de praktijk ook leidt tot minder nieuwe infecties moet PopART aantonen, een groots opgezette trial met 60.000 mensen in zuidelijk Afrika. De trial vergelijkt onder andere het starten van combinatietherapie meteen bij diagnose of volgens nationale richtlijnen. Voor homomannen in Nederland lijkt dit niet uit te maken. Bekijk de presentatie van Ard van Sighem, SHM senior onderzoeker.

8th HIV Monitoring Update, Curacao
Op 2 en 3 mei vond op Curaçao de 8e HIV Monitoring Update plaats. Frank de Wolf gaf een presentatie over ‘HIV behandeling en resistentie op Curaçao’. Tijdens de presentatie schetste hij dat er een significant aantal late diagnoses is, wat resulteert in late toegang tot zorg en late start met behandeling. Dit zijn gebieden zijn waar verbetering nodig is omdat deze grote invloed hebben op de epidemie en de zorg voor patiënten. Bekijk de presentatie.

State of the cART
Op 5 juni vond in Amsterdam het symposium State of the cART plaats. Frank de Wolf gaf hier een presentatie ‘Heeft in een vroeg stadium starten met cART voordelen voor de volksgezondheid’. In zijn presentatie schetste hij dat patiënten die onderdrukkende behandelingen ondergaan waarschijnlijk weinig nieuwe infecties veroorzaken. Maar, het risico op transmissie zou groter kunnen zijn bij ander STI co-infecties of wanneer bescherming leidt tot toename van risicogedrag. Hij kwam tot de slotsom dat PrEP bij MSM een substantiële impact kan hebben bij het reduceren van het aantal infecties per jaar. Bekijk de presentatie.

line-content.png

Publicatie overzicht

Een selectie van het onderzoek gepubliceerd in het tweede kwartaal, 2012:

All-cause mortality in treated HIV-infected adults with CD4 ≥500/ mm3 compared with the general population: evidence from a large European observational cohort collaboration.
Bij 80.642 HIV-geïnfecteerden in COHERE is de kans op sterfte binnen 1 jaar vergeleken met die van mensen zonder HIV. Die kans was hetzelfde wanneer patiënten voor langere tijd meer dan 500 CD4-cellen/ mm3 hebben. Injecterende druggebruikers blijven echter een verhoogde kans houden op overlijden. Lees het abstract

Impact of antiretroviral therapy on tuberculosis incidence among HIV-positive patients in high-income countries. 
Verbetering in de afweer door combinatietherapie kan leiden tot een heftige immuunreactie in patiënten geïnfecteerd met M. tuberculosis, de bacterie die tuberculose veroorzaakt. Dit verschijnsel treedt op in de eerste drie maanden na starten van therapie en voornamelijk bij ouderen en bij HIV-patiënten met CD4 <50 cellen/
mm3.
Lees het abstract

No treatment versus 24 or 60 weeks of antiretroviral treatment during primary HIV infection: the randomized Primo-SHM trial.
CD4-celaantallen dalen sneller naarmate de virale load op het setpointmoment hoger is. Tijdelijke behandeling met combinatietherapie tijdens de primaire infectie verlaagt echter de virale load op setpoint. Netto hoeven HIV-patiënten daardoor uiteindelijk een paar jaar minder lang therapie te gebruiken.
Lees het abstract

line-content.png

Feiten en cijfers

In 2011 werden 1372 personen nieuw geregistreerd met HIV in de nationale HIV-registratie en monitoring database. Bij 811 van hen werd de diagnose voor het eerst gesteld. Het aantal nieuwe infecties in 2011 is niet bekend. (Bron: SHM Jaarverslag 2011)

 

© Stichting HIV Monitoring, 2012