Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, Klik dan hier
 
  Stichting HIV monitoring
> website van Stichting HIV monitoring > mail deze nieuwsbrief naar een collega!
 
   
 
september 2013
 
 
 
Rapporten
 
Stichting HIV Monitoring - Jaarverslag 2012
> Download PDF

Monitoring Report 2012
> Download PDF
Agenda

16-19 oktober 2013
EACS, 14th European AIDS Conference; European AIDS Clinical Society
» Organisatie website

19 november 2013
NCHIV, 7th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Prevention and Treatment  
» Organisatie website

Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
> stuur e-mail
Nieuwsbrief
Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
> wijzig uw gegevens

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
> meld u af

Wilt u een abonnement op deze nieuwsbrief?
> meld u aan

WelkomPReiss_150X115.jpg

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief worden diverse onderwerpen belicht waarbij de nadruk telkens ligt op samenwerking. De SHM werkt met andere partners nauw samen aan diverse onderzoeken en we lichten er een aantal voor u uit. Zo vertelt dr. Judith Schouten over de AGEhIV cohort studie waarbij co-morbiditeit en ouder worden met HIV centraal staat en praten we met dr. Ferdinand Wit over de daarmee nauw samenhangende COBRA studie waarbij hetzelfde thema verder in de diepte wordt onderzocht. Ook kunnen we melden dat onze samenwerking met Curaçao met de komst van een nieuwe dataverzamelaar weer voortduurt en kunt u een verslag lezen van de recente wetenschappelijke evaluatie van de Amsterdam Cohort Studies (ACS).

Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief een update over de stand van zaken omtrent de implementatie van LabLink, het systeem waarmee de SHM laboratoriumgegevens digitaal met de behandelcentra uitwisselt; vertelt Anne de Jong in een interview over zijn werk als dataverzamelaar bij de SHM; en vindt u het overzicht van al onze contactpersonen per behandelcentrum.

Met vriendelijke groet,

Peter Reiss 
Directeur, Stichting HIV Monitoring

line-content.png

agehiv.jpgOuder worden met HIV – de AGEhIV Cohort Studie

De AGEhIV Cohort Studie onderzoekt ouderdomsgerelateerde comorbiditeiten onder HIV geïnfecteerde individuen. De SHM draagt actief bij aan deze studie door data te delen, data te verzamelen en door middel van datamanagement. Dr. Judith Schouten, AGEhIV promovendus en neuroloog in opleiding in het AMC, vertelt over deze studie en welke resultaten er tot op heden zijn behaald.

» Lees meer

line-content.png

ACS_evaluatie.jpg

Positieve evaluatie voor de Amsterdam Cohort Studies

Op 23 januari van dit jaar heeft een internationale Scientific Advisory Committee (SEC) de wetenschappelijke prestaties van de afgelopen 5 jaar en de wetenschappelijke plannen voor de toekomst van de Amsterdam Cohort Studies (ACS) geëvalueerd. In februari heeft de SEC haar evaluatierapport gestuurd, waarin het belang van de ACS werd onderschreven. Na deze positieve evaluatie heeft het RIVM besloten om de financiering van de ACS voort te zetten.

» Lees meer

line-content.png

Onderzoek naar comorbiditeiten gerelateerd aan HIV/AIDS met de COBRA studie

Cobra_logo.jpgDe Cobra studie is een project dat in maart dit jaar gestart is en wordt gecoordineerd door prof. Peter Reiss. COBRA is een samenwerking tussen 12 instituten, waaronder de SHM, die actief zijn in een aantal verschillende vakgebieden. We praatten over COBRA met dr. Ferdinand Wit, HIV-behandelaar en epidemioloog verbonden aan het AMC en het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), die medeverantwoordelijk is voor de wetenschappelijke coördinatie en data-analyse van de COBRA studie.

» Lees meer

line-content.png

LabLink, digitale dataverzameling via een uniform protocol

De SHM database kent een uitgebreide verzameling van laboratoriumuitslagen. De datacollectie van deze labgegevens moest voorheen handmatig gebeuren, een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid. Daarom is de SHM in 2005 gestart met project ‘LabLink’, waarbij de laboratoriumgegevens digitaal worden doorgestuurd. Hierdoor kunnen fouten worden voorkomen en zijn de labgegevens bovendien meer up-to-date. In het begin bepaalden ziekenhuizen zelf het formaat van versturing, maar sinds 2011 is het mogelijk data via een gestandaardiseerd format uit te wisselen. Inmiddels zijn er 8 behandelcentra over naar LabLink, 4 behandelcentra zitten in de testfase en de overige ziekenhuizen hebben hun interesse al aangegeven.

» Lees meer

line-content.png

Anne_de_Jong.jpgInterview Anne de Jong

Anne de Jong is sinds juli 2012 werkzaam bij de SHM als dataverzamelaar. Hij werkt op locatie bij verschillende ziekenhuizen en heeft zich ook beziggehouden met de verzameling van hepatitis C coïnfectie data. We spraken met Anne over zijn rol als dataverzamelaar bij de SHM.

» Lees het interview

line-content.png

Ivette.jpg

Dataverzameling in Curacao, voortdurende samenwerking

Sinds juli 2013 is Ivette der Meer begonnen als dataverzamelaar voor de SHM op Curaçao. Zij zal als dataverzamelaar een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van verdere kennis over HIV en het beloop van de infectie op Curaçao door de gegevens van HIV-patiënten op Curaçao te verzamelen en in te voeren in de database van de SHM. Dankzij de komst van Ivette als dataverzamelaar kan de langdurige samenwerking tussen de SHM en de behandelcentra op Curaçao voortduren.

line-content.png

SHM contactpersonen per behandelcentrum online vinden

Om de grote hoeveelheid data van HIV-patiënten zorgvuldig en adequaat te kunnen verzamelen maakt de SHM gebruik van dataverzamelaars op locatie. Deze dataverzamelaars fungeren als tussenpersonen tussen het behandelcentrum en de SHM en staan centraal in de logistiek van de dataverzameling. Daarom is er op de website van de SHM een lijst beschikbaar met alle dataverzamelaars per behandelcentrum. Benieuwd wie bij jouw behandelcentrum dataverzamelaar is? Bekijk het overzicht online!

» Vind de contactpersoon in jouw behandelcentrum

line-content.png


NCHIV 2013 update

NCHIV_2013_thumb.png

De 7e Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment (NCHIV) vindt dit jaar plaats op dinsdag 19 november 2013 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Alle accreditatie is inmiddels binnen en is te vinden op de website van NCHIV. Ook zijn alle abstracts ingediend en wordt het definitieve programma half oktober gepubliceerd op de NCHIV website.

» Ga naar de NCHIV 2013 website

line-content.png

Evenement review

IAS_2013_Kuala_Lumpur.jpgIAS 2013

Van 30 juni tot 3 juli vond in Kuala Lumpur de zevende IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2013) plaats.

Een van de hoogtepunten tijdens de bijeenkomst was de lancering van de nieuwe World Health Organisation (WHO) richtlijnen omtrent het gebruik van antiretrovirale medicijnen voor de behandeling en preventie van HIV.

Dergelijke richtlijnen van de WHO bestaan al langere tijd, maar waren tot nu toe alleen apart beschikbaar per doelgroep (volwassenen, zwangere vrouwen, kinderen, etc). Met de lancering van de nieuwe richtlijnen is dit niet meer het geval en zijn de richtlijnen gebundeld in één document. Bovendien bevatten de richtlijnen niet langer uitsluitend klinische aanbevelingen (wat te doen?), maar ook aanbevelingen hoe behandeling het best te operationaliseren (hoe het te doen?) en handvatten voor programmatische aanpak (hoe te beslissen wat te doen en waar?) teneinde vollediger ondersteuning te kunnen bieden aan nationale programma managers en beleidsmakers. Het document is sinds 30 juni te downloaden van de website van de WHO.

» Download de richtlijnen van de WHO

» Bezoek de IAS 2013 website

line-content.png

Publicatie review

Long-term response to combination antiretroviral therapy in HIV-infected children in the Netherlands registered from 1996 to 2012.
Tussen 1996 en 2012 volgde de SHM 229 kinderen die via de moeder geïnfecteerd waren. Op langere termijn hing immunologische respons op combinatietherapie niet af van leeftijd of CD4-celaantal bij start van therapie. Bovendien steeg het percentage kinderen met een onderdrukte virale lading tot rond 80% in recente jaren.
» Lees het abstract 

Influence of geographical origin and ethnicity on mortality in patients on antiretroviral therapy in Canada, Europe, and the United States.
In Europa hebben hiv-positieve migranten uit Azië of Afrika bezuiden de Sahara gunstiger sterftecijfers dan de hoofdzakelijk blanke autochtone bevolking. Dit komt vooral door lagere sterfte door niet direct aan hiv gerelateerde oorzaken en duidt op een “gezonde migranten ” effect.
» Lees het abstract

Association between antiretroviral exposure and renal impairment among HIV-positive persons with normal baseline renal function: the D:A:D study.
Sommige antiretrovirale medicatie kan schadelijk zijn voor de nieren. De DAD-studie laat zien dat tenofovir, atazanavir en lopinavir geassocieerd zijn met nierschade in hiv-patiënten die eerder een normale nierfunctie hadden. Er lijkt echter tijdig overgestapt te worden op andere medicatie.
» Lees het abstract

line-content.png

Feiten en cijfers

In 2013 werd tot nu toe in 17 verschillende samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internationaal, data van de SHM gebruikt voor onderzoek. Dit leidde dit jaar (tot 1 september 2013) al tot 37 publicaties in verschillende wetenschappelijk tijdschriften.

line-content.png

(c) Stichting HIV Monitoring, 2013 Privacy Policy