Privacy en cookiebeleid

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Stichting HIV Monitoring en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Dit is de privacyverklaring voor de website www.hiv-monitoring.nl van Stichting HIV Monitoring (hierna aangeduid als “SHM”, “wij” of “ons”). SHM is gevestigd aan de Meibergdreef 9 in Amsterdam. Onderaan deze privacyverklaring vindt u meer uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. SHM hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

SHM raadt u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoerd.

 

Algemene uitgangspunten

SHM acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert SHM verschillende kernwaarden:

·         Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacyverklaring.

·         Verzameling van persoonsgegevens beperken. Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze website en de producten en diensten die u van ons afneemt.

·         Beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

·         Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.

·         Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe SHM deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze website, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Contact via de website

Indien u vragen of opmerkingen hebt over SHM, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. U kunt op de website eenvoudig een contactformulier invullen.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

·        Naam

·        E-mailadres

·        Organisatie (niet verplicht)

·        Uw vraag of verzoek

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord. Mogelijk verzoekt onze medewerker u om aanvullende gegevens te verstrekken als dit nodig is om uw vraag te kunnen afhandelen.

 

Nieuwsbrief

Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief die eens per kwartaal wordt verstuurd. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen binnen onze organisatie. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip op waarop u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt. Dit gebeurt op het moment dat u onze authenticatie-mail bevestigd. SHM moet namelijk kunnen aantonen dat u zichzelf hebt aangemeld en dat uw gegevens niet op een andere manier zijn verkregen.

Onderaan iedere nieuwsbrief van SHM vindt u een knop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en het tijdstip van aanmelding uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvangt u géén nieuwsbrieven meer van SHM.

 

Solliciteren

Indien u via de website uw sollicitatie indient, wordt om verschillende persoonsgegevens gevraagd. Sommige van de invulvelden in het sollicitatieformulier zijn optioneel en hoeft u niet in te vullen. Andere velden zijn verplicht, omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen en contact met u op te nemen. De gegevens die van u worden gevraagd, zijn:

·        Naam

·        E-mailadres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Motivatiebrief

·        Curriculum Vitae
 

De door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de sollicitatieprocedure en eventueel voor een periode van 1 maand daarna. Indien u toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens aansluitend nog bewaren voor een periode van 6 maanden. U kunt uw gegeven toestemming op ieder moment weer intrekken. Daarna zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Publicaties

SHM werkt samen met nationale en internationale onderzoekscentra. Als gevolg hiervan worden de namen van verschillende onderzoekers van deze centra buiten onze eigen organisatie genoemd op onze website. Deze persoonsgegevens zullen wij niet langer verwerken dan noodzakelijk.<

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging

SHM vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo hanteren wij intern beleid om een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·         U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.

·         U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.

·         U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.

·         U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.

·         U kunt vragen of wij de gegevens die wij van u verwerken beperken.

·         U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot SHM wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop SHM met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan SHM u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt SHM u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacystatement is laatst gewijzigd op 31 juli 2019.

 

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres

Stichting HIV Monitoring

 

Meibergdreef 9

 

1105 AZ Amsterdam

E-mail

hiv.monitoring@amc.uva.nl

E-mail FG

privacy.shm@amc.uva.nl

Telefoonnummer

020 566 41 72

KvK-nummer

34160453

Cookies

Op deze site worden cookies gebruikt. Het voornaamste doel van cookies is om de website van Stichting HIV Monitoring te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookiewetgeving

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om de website van Stichting HIV Monitoring (SHM) te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Sinds 5 juni 2012 schrijft de Nederlandse wet een opt-in voor het gebruik van niet-functionele cookies. Onder niet-functionele cookies worden cookies verstaan die niet per se noodzakelijk zijn om de website te kunnen bezoeken. Bij bezoek aan de website van SHM wordt gemeld dat er cookies worden geplaatst.
 

Niet-functionele cookies    
De SHM-website gebruikt Google Analytics als webanalyse-service om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Om deze informatie te verzamelen, maakt Google gebruik van niet-functionele cookies. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres kan niet worden geïdentificeerd.  Lees hier meer over het privacybeleid van Google Analytics.


Functionele cookies
De website maakt gebruik van een functionele cookie. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd. Bezoekers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in de cookie-melding die verschijnt bij een eerste bezoek aan de website van SHM.