Privacy en cookiebeleid

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Stichting HIV Monitoring en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Dit is de privacyverklaring van Stichting HIV Monitoring (hierna aangeduid als “SHM”, “wij” of “ons”). SHM is gevestigd aan de Meibergdreef 9 in Amsterdam. Onderaan deze privacyverklaring tref u onze uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie aan.

SHM vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe SHM hiermee omgaat.

 

Algemene uitgangspunten

SHM hanteert de volgende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie; Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacyverklaring en via patiëntinformatie die ook op onze website terug te vinden is.
 • Verzamelen van persoonsgegevens beperken; Wij letten er nauw op dat het verzamelen van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • Beveiligen van persoonsgegevens; Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens; Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen; Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe SHM deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals onderaan deze privacyverklaring vermeld.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

SHM verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor deze persoons-gegevens worden gebruikt en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

 

Hiv-monitoring en wetenschappelijk onderzoek 

SHM is door  de minister van Volksgezondheid aangewezen als de uitvoeringsinstantie van het monitoren van hiv patiënten in Nederland. Voor deze monitoring registreert SHM een aantal basis gegevens:

 • Geboortejaar;
 • Geslacht;
 • Geboren in Nederland ja/nee.

Heeft u toestemming gegeven voor deelname aan ons wetenschappelijk onderzoek dan verzamelt SHM ook medische gegevens van u. Op onze website onder de tab “Wat we doen” vindt u uitgebreide informatie over waarom we gegevens verzamelen, welke gegevens we verzamelen en hoe u uw toestemming in kunt trekken. Uw gegevens worden bewaard zolang als dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

 

Contactgegevens behandelcentra

SHM verzamelt binnen alle behandelcentra in Nederland medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Om resultaten van onderzoek te kunnen delen worden de volgende gegevens van het betrokken behandelteam verzameld:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • E-mailadres (werk).

Doorgegeven wijzigingen worden direct verwerkt en persoonsgegevens worden eenmaal per jaar gecheckt en verwijderd indien betreffende persoon niet langer voor het behandelteam werkzaam is.

 

Bezoek SHM

Indien u een bezoek brengt aan SHM worden er door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) camerabeelden gemaakt voor de veiligheid van alle personen die de het HvA gebouw bezoeken. Deze camerabeelden worden binnen 4 werken vernietigd en alleen langer bewaard indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

 

Contactformulier via de website

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de website, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om via het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Organisatie (niet verplicht);
 • Uw vraag of verzoek.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord. Mogelijk verzoekt onze medewerker u om aanvullende gegevens te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief die eens per kwartaal wordt verstuurd. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen binnen onze organisatie. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief heeft aanmeld. Dit gebeurt op het moment dat u onze authenticatie-mail bevestigt.

Onderaan iedere nieuwsbrief van SHM vindt u een knop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en het tijdstip van aanmelding direct uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvangt u géén nieuwsbrieven meer van SHM.

 

Solliciteren

Indien u via de website uw sollicitatie indient, verzoeken wij u uw CV en motivatiebrief te mailen. De door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de sollicitatieprocedure en eventueel voor een periode van 1 maand daarna. Indien wij  u vragen uw CV langer te mogen bewaren en u toestemming geeft, bewaren wij uw CV voor een periode van 6 maanden.  

 

Publicaties

SHM werkt nationale en internationale samen met diverse instellingen en in verschillende projecten. Als gevolg hiervan worden de namen van verschillende onderzoekers op onze website genoemd. Deze persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging

SHM vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan en daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 • SHM maakt gebruik van de infrastructuur en servers van het AMC. Het AMC is ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd en de servers staan op AMC locaties en worden door AMC personeel beheerd.
 • Onze website is beveiligd, persoonsgegevens die u ons via de website verstrekt worden altijd versleuteld verstuurd.
 • SHM hanteert een intern beleid die zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt.

 

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op gegevenswissing/vergetelheid; U heeft het recht om  uw gegevens te laten verwijderen door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar; U heeft het recht om bezwaar te maken wanneer u het idee heeft dat uw gegevens voor iets anders gebruikt worden dan voor het oorspronkelijke doel.
 • Recht op rectificatie en aanvulling; Uw heeft het recht om uw persoons-gegevens die niet juist of onvolledig zijn, te laten corrigeren. 
 • Recht op beperking van de verwerking; Uw heeft het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.
 • Recht op inzage; Uw heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien.
 • Recht op dataportabiliteit; U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot SHM wenden (of het behandelteam indien u toestemming heeft gegeven voor deelname aan ons wetenschappelijk onderzoek) indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop SHM met uw persoonsgegevens omgaat. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u niet tevreden zijn over de hoe SHM uw recht heeft afgehandeld, dan heeft u het recht een klacht  in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 14 februari 2020.

 

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres

Stichting HIV Monitoring

 

Meibergdreef 9

 

1105 AZ Amsterdam

E-mail

hiv.monitoring@amc.uva.nl

E-mail FG

privacy.shm@amc.uva.nl

Telefoonnummer

020 566 41 72

KvK-nummer

34160453

Cookies

Op deze site worden cookies gebruikt. Het voornaamste doel van cookies is om de website van Stichting HIV Monitoring te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookiewetgeving

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om de website van Stichting HIV Monitoring (SHM) te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Sinds 5 juni 2012 schrijft de Nederlandse wet een opt-in voor het gebruik van niet-functionele cookies. Onder niet-functionele cookies worden cookies verstaan die niet per se noodzakelijk zijn om de website te kunnen bezoeken. Bij bezoek aan de website van SHM wordt gemeld dat er cookies worden geplaatst.
 

Niet-functionele cookies    
De SHM-website gebruikt Google Analytics als webanalyse-service om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Om deze informatie te verzamelen, maakt Google gebruik van niet-functionele cookies. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres kan niet worden geïdentificeerd.  Lees hier meer over het privacybeleid van Google Analytics.


Functionele cookies
De website maakt gebruik van een functionele cookie. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd. Bezoekers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in de cookie-melding die verschijnt bij een eerste bezoek aan de website van SHM.