HIV Monitoring Report 2019

Het verzamelen van data is een van de belangrijkste taken van SHM. Het belangrijkste rapport van SHM is het Monitoring Report, dat elk jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) wordt gepubliceerd. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals veranderingen in het aantal mensen met hiv, risicogroepen, de effectiviteit van behandeling, maar ook resistentie van hiv.

De Monitoring Reports zijn Engelstalig, maar er wordt ieder jaar wel een Nederlandse samenvatting beschikbaar gesteld. 

Presentatie: Highlights from the 2019 Monitoring Report

Download de losse hoofdstukken en bijbehorende figuren:

Bekijk vorige Monitoring Reports en figuren