PERSBERICHT: Lagere schatting van aantal niet-gediagnosticeerde hiv-infecties in Nederland

17 november 2015

17 november 2015, Amsterdam – Er zijn naar schatting minder mensen die leven met hiv in Nederland dan eerder werd gedacht. Volgens het HIV Monitoring Report 2015 waren er ongeveer 22.100 hiv-positieve mensen in Nederland in 2014, van wie er ongeveer 2.700 personen nog niet gediagnosticeerd waren. Deze aangepaste schatting is gebaseerd op een nieuwe methode voor het schatten van het aantal HIV-infecties die is ontwikkeld door Stichting HIV Monitoring in nauwe samenwerking met het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). De nieuwe schatting, die is gepubliceerd in het HIV Monitoring Report 2015, laat zien dat 19.382 personen (88%) zijn gediagnosticeerd met hiv. Van deze gediagnosticeerde personen werden er in 2014 16.821 (87%) behandeld met combinatie antiretrovirale therapie (cART). Van de personen die behandeld werden met cART, hadden 15.463 personen (92%) een adequaat onderdrukte hiv-infectie.

In plaats van gebruik te maken van data uit bevolkingsonderzoeken, die minder betrouwbaar zijn in Europese landen omdat de HIV-epidemie zich daar concentreert in specifieke risicogroepen, werkt de nieuwe ECDC-methode met routinematig verzamelde data over nieuw-gediagnosticeerde hiv-infecties. De ECDC-methode gebruikt deze direct beschikbare gegevens om het aantal niet-gediagnosticeerde individuen te schatten. Deze nieuwe methode voor het schatten van hiv-cijfers wordt nu geïmplementeerd door verschillende Europese landen.

De nieuwste cijfers brengen Nederland dicht bij het bereiken van alle drie UNAIDS* 2020-behandeldoelstellingen. Deze doelstellingen stellen dat in 2020 90% van de personen met hiv op de hoogte moet zijn van hun hiv-status, 90% van deze met hiv gediagnosticeerde personen moet op langdurige behandeling zijn ingesteld en 90% van de personen op behandeling moet een onderdrukte virale lading hebben.

Het is bemoedigend dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses geleidelijk afneemt tot ongeveer 1.000 per jaar. Daarnaast worden hiv-positieve personen eerder gediagnosticeerd en eerder in hun infectie behandeld. Desondanks komen nog te veel personen (44%) in zorg met een gevorderde hiv-infectie. Dit aantal is met name hoog onder migranten.

Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring: “De inspanningen die zijn verricht om de test- en opsporingsfrequentie te vergroten, gecombineerd met bestaande en nieuwe methodes voor preventie, waaronder PrEP, en met onmiddellijke behandeling ongeacht de immuunstatus, zouden moeten leiden tot een nog grotere daling in het aantal nieuwe diagnoses en het aantal patiënten dat zich laat voor zorg presenteert.”

Hepatitis C co-infecties effectief behandeld met nieuwe medicijnen

Het HIV Monitoring Report 2015 laat ook zien dat de nieuwe direct-werkende antivirale middelen (direct-acting antivirals, DAA’s) voor de behandeling van hepatitis C-virus (HCV) infectie erg effectief zijn bij mensen met een hiv/HCV co-infectie. Tot dusver is 95% van de behandelde personen genezen. Volgens het rapport heeft dit geleid tot minder mensen die nog een effectieve HCV-behandeling nodig hebben, ondanks een groei in het aantal nieuwe HCV-diagnoses. Gecombineerd met de bestaande preventieve maatregelen zouden deze nieuwe DAA’s ook tot een reductie in het aantal HCV-transmissies en dus nieuwe HCV-infecties onder hiv-positieve personen moeten leiden.