HKZ-keurmerk voor HIV-behandelcentrum Rijnstate

14 april 2016

De HIV-zorg in Nederland is voorbehouden aan 26 door de overheid aangewezen ziekenhuizen in Nederland. Al deze centra worden in de komende drie jaar beoordeeld op kwaliteit. Rijnstate heeft als zesde ziekenhuis in Nederland het HKZ-certificaat voor HIV-behandelcentra ontvangen. Omdat Minister Schippers van VWS onlangs heeft besloten om HIV-behandelingen alleen in HKZ-gecertificeerde centra toe te staan, hebben ze een belangrijk, landelijk erkend keurmerk in handen.

De kwaliteitseisen van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zijn gezamenlijk opgesteld door behandelaren, verpleegkundigen, patiënten en verzekeraars. Daarnaast hebben de data van SHM een rol gespeeld in het certificatieproces van de HIV-behandelcentra. 

In de beoordeling van de HIV-zorg in Rijnstate was de auditcommissie lovend over de tijd en aandacht voor de patiënten, de investering in kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld door de inzet van verpleegkundig specialisten, en de gerichtheid op samenwerking ook met externe ketenpartners, zoals de GGD en Verslavingszorg.


Gerjanne ter Beest, werkzaam als verpleegkundig specialist HIV en infectieziekten in Rijnstate: “We zijn blij dat de minister inziet hoe belangrijk de kwaliteit van HIV-zorg is. Het certificaat laat zien wat we doen, dat we aan de richtlijnen en protocollen voldoen en dat we gericht zijn op verbetering.”

HIV-zorg in Rijnstate
Sinds 1989 worden HIV-patiënten in Arnhem behandeld en daarmee is Rijnstate een van de eerste HIV-behandelcentra in Nederland. De HIV-zorg is in Arnhem georganiseerd in een aparte polikliniek: de HIV-poli. De HIV-poli is onderdeel van het specialisme Infectieziekten van de afdeling Interne Geneeskunde. Het aantal HIV-patiënten neemt nog jaarlijks toe in Nederland. Elk jaar komen er in Rijnstate ongeveer 60 nieuwe patiënten bij.