Organisatie

Management, bedrijfsunits en ondersteuning

Het kantoor van SHM is gevestigd in Amsterdam, vlakbij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Lees verder voor een overzicht van de organisatiesturctuur van SHM en een overzicht van alle medewerkers. 

Management, bedrijfsunits en ondersteuning
 

Bestuur

De leden van het bestuur vertegenwoordigen onder meer: Zorgverzekeraars Nederland, de Hiv Vereniging, hiv-behandelcentra en de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren. Deze leden beslissen over het budget en over het jaarverslag. Bestuur
 

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit personen uit de kring van onderzoekers op het gebied van infectieziekten. De raad vergadert ten minste een keer per jaar en adviseert het bestuur en de directeur. De raad wordt benoemd door het bestuur. Adviesraad
 

Werkgroep SHM

De werkgroep van SHM adviseert de directeur over uitvoerende zaken omtrent het gebruik van data uit de landelijke SHM-database. De werkgroep bestaat uit leden en reviewers. Werkgroep SHM


Werkgroep Hepatitis

De werkgroep Hepatitis adviseert SHM over de verzameling van hepatitis-gerelateerde data. Werkgroep Hepatitis


Brede samenwerking

De stichting werkt nauw samen met alle hiv-behandelcentra in Nederland. Hier worden data van mensen die leven met hiv verzameld en in de SHM-database geplaatst. Voor het verzamelen van data en voor onderzoeks- en analysedoeleinden werkt SHM samen met verschillende organisaties in binnen- en buitenland. Samenwerkingen
 

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

ESF.jpgEind 2016 heeft SHM een project gestart met als doel de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van SHM te vergroten. Een zeer belangrijk onderdeel van dit project is het welzijnsonderzoek dat is uitgevoerd door Nieuwhuis Consult. Dit onderzoek is mede-gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds. Projectdoelstellingen zijn onder andere het verkrijgen van inzicht in het potentieel om duurzame inzetbaarheid binnen de stichting te vergroten en concrete ontwikkeldoelen per duurzame inzetbaarheid-thema’s (gezond en veilig werken en bevordering van de leercultuur) vast te stellen. De medewerkers van de stichting zijn nauw betrokken geweest bij dit onderzoek door het invullen van vragenlijsten en interviews met de adviseurs van Nieuwhuis Consult. De resultaten van het project zullen begin 2017 naar alle medewerkers worden teruggekoppeld.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon