Financiële informatie

SHM: structureel onderdeel van zorgfinanciering

De activiteiten van SHM zijn van wetenschappelijke aard en niet-commercieel. SHM is structureel onderdeel van de zorgfinanciering van het ministerie van VWS en ontvangt via het RIVM een budget voor de monitoring van hiv in Nederland. De Nederlandse regering erkent hiermee het belang van het nationaal monitoren van hiv en aids. Dit draagt sterk bij aan de kennis van en het inzicht in het effect van levenslange behandeling van hiv op overleving en morbiditeit en over het verloop van de hiv/aids-epidemie in Nederland en in andere landen van de Europese Unie. Verder ontvangt SHM inkomsten uit hiv/aids-gerelateerde projecten in binnen- en buitenland.
 

Jaarverslag

Download het laatste jaarverslag voor gedetailleerde financiële informatie.Ga naar Jaarverslagen

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon