Achtergrond

ATHENA

SHM is opgericht in 2001 als voortvloeisel uit het succesvolle ATHENA-project (AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands). De aanleiding voor de oprichting van het project was de introductie van de combinatietherapie. Deze therapie is vanaf 1996 op grote schaal gegeven aan mensen met hiv. De nieuwe hiv-remmers werden destijds versneld beschikbaar gesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid; men was bang dat combinatietherapie zou falen door resistentievorming. Het ATHENA- cohort heeft daarom van 1998 tot 2001 de effecten van versnelde beschikbaarstelling onderzocht.
 

Zeer gunstige effecten

Het ATHENA-onderzoek onder 3.600 personen die leven met hiv werd een succes. De combinatietherapie liet zeer gunstige effecten zien: minder mensen kregen aids en minder mensen stierven aan aids. Reguliere behandeling met combinatietherapie bleek ook kosteneffectief. Het onderzoek is daarom voortgezet en uitgebreid naar alle patiënten met hiv. Dit leidde tot de oprichting van SHM in 2001. Sinds 2002 is de stichting door de minister erkend als de organisatie die samen met de behandelcentra hiv in Nederland monitort en bijdraagt aan de kwaliteitsbevordering van de hiv-zorg in Nederland. Samen met de hiv-behandelcentra draagt SHM daarmee bij aan het verbeteren van de kwaliteit van hiv-zorg in Nederland.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon