Regels voor naamsvermelding

Ingediende of gepubliceerde artikelen moeten verwijzen naar Stichting HIV Monitoring en het Ministerie van VWS.

  • De formulering kan als volgt: “namens het ATHENA observationele HIV cohort” of "on behalf of the ATHENA observational HIV cohort"
  • Als aanvulling moet het Ministerie van VWS erkend worden voor hun support. De formulering kan als volgt: "De ATHENA-database wordt door Stichting HIV Monitoring onderhouden en met een instellingssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd via het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu." of "The ATHENA database is maintained by Stichting HIV Monitoring and supported by a grant from the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport through the Centre for Infectious Disease Control of the National Institute for Public Health and the Environment."
  • De lijst van hoofdbehandelaren van de deelnemende hiv-behandelcentra moet als voetnoot opgenomen worden. Download de lijst hier.
  • Voor studies die geen gebruik maken van data van kinderen en/of jongeren, gebruik de lijst van acknowledgements van behandelteams voor volwassenen
  • Voor studies die alleen gebruik maken van data van kinderen en/of jongeren, gebruik de lijst van acknowledgements van pediatrische behandelteams
  • Alle ingediende artikelen met vermelding van het projectnummer kunnen gemaild worden aan: hiv.monitoring@amc.uva.nl

Alle lijsten van acknowledgements zijn ook beschikbaar in het Nederlands. Neem hiervoor contact op met de Communications unit of de Data analysis, reporting & research unit van Stichting HIV Monitoring via hiv.monitoring@amc.nl of 020 5664172. 

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon