Onderzoeksprojecten

Onderzoeksdata aanvragen

Wilt u statistische informatie uit de SHM-database ontvangen of data opvragen voor eigen onderzoek, gebruik dan het formulier aanvraag onderzoeksdata. Een beknopt overzicht van de procedure voor het verkrijgen van onderzoeksdata vindt u op de pagina onderzoeksvoorstel.
 

Zelf een onderzoek uitvoeren

Na het aanvragen van onderzoeksdata wordt uw onderzoeksvoorstel beoordeeld door de werkgroep. Uiteindelijk geeft de directeur van SHM goedkeuring voor het onderzoeksproject. Wanneer uw onderzoeksaanvraag wordt goedgekeurd, nemen wij uw onderzoek op onder lopende projecten. Als u vanuit het project een paper publiceert met data van SHM, vernemen wij dit graag van u. De papers worden vervolgens gepubliceerd op de pagina publicaties en worden vermeld in het jaarverslag van SHM. Naast een update over de publicaties verwachten wij van u een keer per jaar een voortgangsrapportage voor publicatie in ons jaarverslag. Wanneer het project is afgerond of onverhoopt wordt gestaakt, vernemen wij dit graag ook graag. Het project wordt dan niet meer vermeld bij de lopende projecten, maar wordt verplaatst naar de afgeronde projecten

Wilt u een artikel indienen?

Als u een artikel wilt indienen bij bijvoorbeeld een tijdschrift, bekijkt u dan de regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina kunt u eveneens een standaardlijst voor de naamsvermelding vinden. 
 

Voor nadere informatie

Neem voor meer informatie contact op met de dataverzamelaar of –monitor van het hiv-behandelcentrum waar u werkt of neem contact op met SHM.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon