Evenement review – IAS, Rome, Italië

Van 17 tot en met 20 juli vond in Rome de zesde editie van de IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention plaats. Groot nieuws op deze conferentie was het onomstotelijke bewijs uit de HPTN 052 trial dat antiretrovirale behandeling een effectief preventiemiddel is om hiv-infecties te voorkomen.

De HPTN 052 trial onderzocht in 1763 serodiscordante stellen wat de kans was dat de niet geïnfecteerde partner toch nog met hiv besmet zou raken als de hiv-geïnfecteerde partner behandeld werd. Hiv-geïnfecteerden dienden bij aanvang van de studie een CD4-celaantal tussen 350 en 550 cellen/mm3 te hebben, zodat behandeling nog niet meteen noodzakelijk was. De helft van de geïnfecteerden begon meteen met therapie, bij de andere helft werd gewacht tot CD4’en beneden 250 cellen/mm3 gedaald waren.

In totaal raakten er 39 partners geïnfecteerd van wie 28 daadwerkelijk door hun eigen partner. Op een na waren alle infecties in de groep die met therapie wachtte. De ene infectie in de groep die onmiddellijk startte, vond hoogstwaarschijnlijk plaats kort na aanvang van therapie, dus voordat de virale load helemaal onderdrukt was. Behandeling van de geïnfecteerde partner voorkomt dus hiv-besmettingen. Bovendien waren er ook minder klinische events in de groep die meteen startte.

Twee andere studies rapporteerden over het profylactisch gebruik van antiretrovirale medicatie, oftewel PrEP, pre-exposure prophylaxis. In de Partners PrEP studie in Oeganda en Kenia werd in 4747 serodiscordante heteroseksuele paren de profylactische werking van tenofovir en truvada, een combinatie van tenofovir en emtricitabine, vergeleken met die van een placebo. In zowel de tenofovir- als de truvada-arm was de kans op een hiv-infectie 70% kleiner dan in de placebogroep.

In de TDF2 studie in Botswana werd truvada en een placebo vergeleken in 1219 seksueel actieve hetero’s. Er waren 9 infecties in de truvada-arm en 24 in de placeboarm, zodat truvada 62% bescherming gaf, zowel in mannen als in vrouwen.

Een andere studie onder hiv-negatieve Afrikaanse vrouwen, de FEM-PrEP studie, vond evenwel geen effect van truvada op het voorkomen van hiv-infecties. Waarom deze studie afwijkt van andere twee profylaxestudies is niet helemaal duidelijk.

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring