Positieve evaluatie voor de Amsterdam Cohort Studies

ACS_evaluatie.jpgOp 23 januari van dit jaar heeft een internationale Scientific Advisory Committee (SEC), onder leiding van voorzitter Prof. dr. A. Hofman van het Erasmus MC in Rotterdam, de Amsterdam Cohort Studies (ACS) geëvalueerd. De ACS richt zich op HIV infecties onder mannen die seks hebben met mannen en drugsgebruikers en omvat zowel HIV-positieve als HIV-negatieve individuen. Deze beoordeling vond plaats in opdracht van de belangrijkste financier van de Amsterdam Cohort Studies, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zowel de wetenschappelijke prestaties van de afgelopen 5 jaar als de wetenschappelijke plannen voor de toekomst werden bekeken.

In februari heeft de SEC haar evaluatierapport gestuurd, waarin het belang van de ACS werd onderschreven. De hoofdbevindingen van de SEC zijn:

  1. De SEC feliciteert de ACS met de behaalde prestaties. De wetenschappelijke output is zowel kwantitatief als kwalitatief hoog. 
  2. De SEC ziet de ACS als een unieke en internationaal zeer belangrijke prospectieve cohort studie, vooral vanwege haar nadruk op de HIV-negatieve deelnemers en lange termijn follow-up. 
  3. In zijn algemeenheid beoordeelde de SEC de onderzoek structuur van de ACS als goed in staat om belangrijke vragen te beantwoorden en belangrijke bijdragen te leveren.

De SEC heeft aanbevolen de financiering van de ACS voort te zetten. Na deze positieve evaluatie heeft het RIVM besloten om de financiering van de ACS voort te zetten. De projectleiders van de ACS hebben voorgesteld, op basis van de onderzoeksplannen en de status van de epidemie in Nederland, om de groep HIV-negatieve mannen die seks hebben met mannen uit te breiden en de follow-up van de groep drugsgebruikers af te slanken in de komende jaren. De SEC heeft ingestemd met dit voorstel en deze wijzigingen zullen vanaf 2014 worden doorgevoerd.

 

De ACS is onderdeel van de Stichting HIV Monitoring en wordt financieel ondersteund door het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (CIb-RIVM). Prof. Maria Prins van de GGD Amsterdam heeft bijgedragen aan dit artikel.

 

» Bezoek de ACS website

« Terug naar de nieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring