Een interview dataverzamelaar Anne de Jong

Anne_de_Jong.jpgAnne de Jong is sinds juli 2012 werkzaam bij de SHM als dataverzamelaar. Hij werkt op locatie bij verschillende ziekenhuizen en heeft zich ook beziggehouden met de verzameling van hepatitis C coïnfectie data. We spraken met Anne over zijn rol als dataverzamelaar bij de SHM.

Kun je wat vertellen over je achtergrond

Ik heb voordat ik bij de Stichting ging werken bewegingswetenschappen gestudeerd aan de VU. Nadat ik deze studie met een Master afsloot in 2011 wilde ik niet meteen gaan werken. Daarom heb ik eerst gereisd door Australië en Nieuw-Zeeland. Toen ik hiervan terug kwam ben ik op zoek gegaan naar een baan binnen het onderzoek. Zoekend op onderzoeks- en onderzoeksassistent functies binnen de gezondheidszorg ben ik uiteindelijk bij de Stichting terecht gekomen. Ik werk nu sinds juli 2012 als dataverzamelaar bij de Stichting.

Wat houdt je werk precies in?

Ik ben bij de Stichting aan het werk als dataverzamelaar op locatie. Officieel ben ik aangenomen als vliegende keep en kan ik dus in principe bij elk ziekenhuis worden ingezet, maar in de praktijk ben ik vooral in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam aan het werk. Bij deze ziekenhuizen verzamel ik data van de HIV-patiënten. We werken met een zogenaamde achterstandslijst en proberen die dan weg te werken. De gegevens van de patiënten worden door ons bijgewerkt aan de hand van het dossier van de patiënt. We kijken dan per bezoek van de patiënt of er aandoeningen zijn geweest, medicatiewisselingen hebben plaatsgevonden, of er nieuwe co medicatie is, wat de labwaardes zijn, enzovoorts. Uiteraard wordt alle data van de patiënten geanonimiseerd ingevoerd. Uiteindelijk proberen we per dag zoveel mogelijk patiënten door te nemen.

Naast de reguliere dataverzameling ben ik het afgelopen jaar ook bezig geweest met de verzameling van hepatitis C coïnfectie data. Voorheen verzamelden we deze specifieke data nog niet. Om een inhaalslag te maken ben ik dus, samen met andere collega’s, naar meerdere ziekenhuizen geweest om de extra data hiervoor te verzamelen. Die inhaalslag is nu afgerond en ik ben nu ook bezig met gewone follow-up. De dataverzameling voor coïnfecties hebben we vooralsnog alleen voor de hepatitis C gedaan, maar de verzameling van gegevens over hepatitis B komt er in de nabije toekomst ook aan en daar zal ik me ook weer mee gaan bezighouden.

Wat vindt je leuk aan het werk?

Ik vind het leuk dat het bij sommige patiënten echt een puzzel is om erachter te komen wat er speelt. Het is boeiend om de lijn/gedachtegang van de arts proberen te volgen: Waarom is er gekozen voor dat onderzoek? Waarom wordt die medicatie gegeven? Wat is uiteindelijk de diagnose? Dat maakt het werk als verzamelaar zeer interessant.

Wat ik ook leuk vind aan deze functie is dat elke dag een hoop nieuwe dingen leer. Ik ben als bewegingswetenschapper opgeleidt en wist weinig over HIV. Bij de Stichting heb ik de ruimte gehad om veel te leren kennen en nog steeds leer ik elke dag wel iets bij. Het werk wat ik nu doe is niet het ‘onderzoek’ waar ik in eerste instantie naar op zoek was, maar ik besef dat het werk wat ik doe erg belangrijk is. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen we onderzoek doen en dat onderzoek is erg belangrijk. Dat vind ik ook belangrijk binnen mijn werk, ik doe het echt ergens voor.

Hoe zie je de toekomst?

Wat ik nu doe vind ik erg leuk, maar ik zou binnen de Stichting ook willen doorgroeien naar bijvoorbeeld monitor of data-analist. Het lijkt me leuk om niet alleen data te verzamelen, maar ook iets met de data te gaan doen. Uiteindelijk heb ik de ambitie om zelf onderzoek te gaan doen. Het werken binnen de HIV vind ik erg leuk en interessant, maar ik zou mezelf ook uiteindelijk wel wat zien doen in de richting van sport. Ik ben natuurlijk als bewegingswetenschapper afgestudeerd en ik heb veel affiniteit met de sport. Een combinatie van bijvoorbeeld sport met onderzoek ergens in de toekomst zou me daarom echt geweldig lijken.

 

« Terug naar de nieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring