Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole monitoring 

Om de kwaliteit van de database te waarborgen, vindt er jaarlijks controle van een deel van de geregistreerde gegevens per hiv-behandelcentrum plaats. De datamonitors binnen de Data&QC-unit controleren daarvoor de ingevoerde gegevens op juistheid en volledigheid. Dit doen zij door deze te vergelijken met de brondocumenten, zoals medische status, elektronische labuitslagen en aanvullende onderzoeken. 
 

Volgens protocol en privacyreglement

Datamonitors controleren of de registratie en de dataverzameling plaatsvinden volgens het protocol en het privacyreglement. Zij sporen mogelijke problemen op en begeleiden de dataverzamelaars in de centra bij de uitvoering van hun werk. Zij coördineren daarnaast ook het opschonen en het eventueel herzien van bepaalde gegevens in de database.

In de onderstaande animatie leggen wij u graag uit hoe wij de datakwaliteit hoog houden. 
 

Vragen over de datakwaliteit? 

Neem contact op met Sima Zaheri van Stichting HIV Monitoring, manager Data&QC-units.

 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van anonieme data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

Bezoekadres

Nicolaes Tulphuis
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam

Postadres

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

© Stichting HIV Monitoring  | Disclaimer  | Colofon